English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Time kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004924 Garborg Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

1

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

1


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse