English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Gjesdal kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004936 Gilja Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004930 Oltesvik Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005008 Skredali Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004876 Ålatjern Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004933 Gullbergli Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004934 Nøteland Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004935 Sauaknuten Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004932 Seljeråsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

8

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

8


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse