English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Sola kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009575 Tananger Liten betydning Gneis

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

1


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse