English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Hjelmeland kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004945 Daletødne Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004985 Segadal Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004943 Dritland Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004944 Ritland Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

4

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009559 Randa Ikke vurdert Skifer og hellestein
016271 Sandanger ii Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
009558 Kåda Ikke vurdert Skifer og hellestein
009560 Randa Ikke vurdert Skifer og hellestein
009556 Sandanger Ikke vurdert Skifer og hellestein
009561 Dale Liten betydning Skifer og hellestein
009555 Espeland Liten betydning Skifer og hellestein
009554 Solbjør Liten betydning Skifer og hellestein
016272 Randøy Ikke vurdert Sandstein og konglomerat

Antall forekomstområder :

9


Antall forekomstområder totalt:

13


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse