English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
016281 Øvrabø Ikke vurdert Gneis

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

1


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse