English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Tysvær kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
012760 Førlandsfjorden Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004959 Hattarvik Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
012759 Haukås Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004884 Hetland Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004960 Sandvikfjellet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004871 Dalva Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005010 Fuglavatnet Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
005011 Sagbakken Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)

Antall forekomstområder :

8

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008016 Hesjafjellet Ikke vurdert Silika
007999 Hervik Liten betydning Silika
008005 Nes Liten betydning Feltspat

Antall forekomstområder :

3

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
020573 Nordtveit Ikke vurdert Skifer og hellestein
009572 Vassendvåg Ikke vurdert Brynestein

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

13


Denne utskriften ble generert 22.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse