English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Vindafjord kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004958 Skjoldavika Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004956 Thorsgruva Liten betydning Energimetaller (U,Th)
004957 Vats Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004982 Lysenuten Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

4

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008020 Hålandshammeren Ikke vurdert Silika
008013 Thors gruve Ikke vurdert Glimmermineraler
008015 Fagerheim Liten betydning Feltspat
008003 Fjellheim Liten betydning Feltspat
008004 Kalvaland Liten betydning Glimmermineraler
008011 Krakkanuten Liten betydning Feltspat
008006 Otertangen Liten betydning Feltspat
008007 Skrubbahaugen Liten betydning Glimmermineraler
008027 Storøyna Liten betydning Feltspat
008010 Vats Liten betydning Glimmermineraler
008014 Årli Liten betydning Feltspat
007905 Gjerdevika Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

12

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
016265 Helgaland i Ikke vurdert Gneis
016270 Hiksdal Ikke vurdert Gneis
016264 Frøvik Ikke vurdert Gneis
016266 Helgaland ii Liten betydning Gneis
016267 Helgaland iii Liten betydning Gneis
009453 Bjoastrand Ikke vurdert Skifer og hellestein
009568 Helleneset Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

7


Antall forekomstområder totalt:

23


Denne utskriften ble generert 25.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse