English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Molde kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004591 Heindalen Regional betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004590 Raudsand Regional betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004628 Bersås Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004594 Gussiås Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004596 Vistdalen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004595 Åfløy Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004572 Vågseternes Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
038059 Møre jern-titan-vanadium Not Assessed Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

8

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
021239 Midsund Liten betydning Olivin
018971 Seteraksla Liten betydning Glimmermineraler

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
024542 Gammelseterskaret Ikke vurdert Gneis
020321 Hanset Ikke vurdert Gneis
020345 Hjelset 1 Ikke vurdert Gneis
020322 Svenslia Ikke vurdert Gneis
009406 Vistdal Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
020352 Hjelset 2 Liten betydning Gneis

Antall forekomstområder :

6


Antall forekomstområder totalt:

16


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse