English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Vanylven kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004558 Brandal Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004556 Fiskå Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

2

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007866 Gusdal (åheim) Internasjonal betydning Olivin
007867 Halsa (åheim) Internasjonal betydning Olivin
012360 Eikremseter Ikke vurdert Olivin
012361 Nonshornet Liten betydning Olivin
032763 Peridotplassen Liten betydning Edelsteinmineraler
021251 Vikafjellet Liten betydning Olivin
037440 Myklebust Not Assessed Silika

Antall forekomstområder :

7

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
024583 Åsegrova Ikke vurdert Gneis
020841 Fiskå Ikke vurdert Gneis
020837 Åheim Ikke vurdert Gneis
024661 Åsen Ikke vurdert Murestein

Antall forekomstområder :

4


Antall forekomstområder totalt:

13


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse