English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004559 Seljeset Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

1

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007843 Breivik Regional betydning Karbonatmineraler
021253 Sandvik Liten betydning Olivin
007839 Sandøy Liten betydning Karbonatmineraler
007840 Voksa Liten betydning Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

4

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
020875 Gjøneset Ikke vurdert Gneis

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

6


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse