English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004561 Hustadneset Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

1

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
037680 Lianeset Olivin
012353 Sæbø Liten betydning Olivin
012352 Trollkoppevatn Liten betydning Olivin
037669 Alnakken Feltspat
037656 Hovde kalkgruve Karbonatmineraler
007850 Kilda marmorbrot Ikke vurdert Karbonatmineraler
007851 Ørsta marmorbrot Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

7

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

8


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse