English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004641 Gausdal Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)

Antall forekomstområder :

1

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
034325 Opshaug Ikke vurdert Murestein

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

2


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse