English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Sykkylven kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004562 Velle Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004629 Lyshol Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004568 Løkedal Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004569 Løkedal Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

4

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
012355 Leknesnakken Ikke vurdert Olivin
007872 Lyshol Liten betydning Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

6


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse