English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
034326 Valderøy Ikke vurdert Murestein

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

1


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse