English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Tingvoll kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004587 Røttingsnes Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004589 Klingerskardalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004588 Meisingset Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

3

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
020361 Litjvassbrekka Ikke vurdert Gneis
020365 Saghøgda Ikke vurdert Gneis

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

5


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse