English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004576 Glupen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004577 Koppungen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004574 Raubergselva Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004575 Storskardhø Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004578 Brattberget Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004635 Hol Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004586 Oppdøl Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004579 Raudbekkollen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004580 Røymobekken Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004581 Røymobekken Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004631 Virumheia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

11

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009400 Raudbergselva Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

12


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse