English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004614 Bevre Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004582 Bjørå Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004613 Bæverfjord Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004616 Solås Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004585 Søyset Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004583 Todalen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004584 Toåa Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004615 Vasseng Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

8

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007832 Glærum Regional betydning Karbonatmineraler
018519 Hamnesfjorden Liten betydning Silika
017070 Tverrådalen Liten betydning Silika
007858 Limåskjerka Ikke vurdert Karbonatmineraler
007834 Sjøflot Ikke vurdert Karbonatmineraler
007836 Stangvik Ikke vurdert Karbonatmineraler
007835 Årnes Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

7

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
024541 Åsskardhaugan Ikke vurdert Gneis
020378 Bøverdalen 1 Ikke vurdert Gneis
020379 Bøverdalen 2 Ikke vurdert Gneis
013634 Kløberget Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

4


Antall forekomstområder totalt:

19


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse