English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004626 Brettingen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004623 Helene Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004625 Maurdalsgruva Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004624 Nygruva Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004630 Sletringen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004622 Nausthaugen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004638 Sandvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

7

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007865 Skjølberg Liten betydning Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

8


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse