English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
012383 Vassbotn Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004637 Liaskar Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004555 Straumsheim Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

3

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007854 Steinsvik olivin Nasjonal betydning Olivin
007876 Bjørkedalen Ikke vurdert Olivin
012364 Høydalen Ikke vurdert Olivin
007853 Ullandsvatn Ikke vurdert Olivin
007890 Heggjadalen Liten betydning Olivin
037671 Osdalen Liten betydning Glimmermineraler
007852 Grøthornet Ikke vurdert Olivin
037675 Vassbotnen Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

8

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
024543 Stigedalen Ikke vurdert Gneis
009403 Velsvik Liten betydning Gneis
034324 Alida Ikke vurdert Murestein
034154 Løset Ikke vurdert Murestein

Antall forekomstområder :

4


Antall forekomstområder totalt:

15


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse