English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004564 Kammen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004632 Muldal Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004563 Tafjord Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
014535 Øyen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004566 Røddal Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

5

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007869 Onilsavatn Nasjonal betydning Olivin
033448 Raudbergvik Nasjonal betydning Olivin
021225 Skrednakken Lokal betydning Olivin
007871 Kaldhussæter Liten betydning Olivin
007868 Kallskardet Liten betydning Olivin
007821 Nordal Liten betydning Olivin
007870 Røddalen Liten betydning Olivin
037670 Sjøholt Feltspat
012357 Svarthammaren Liten betydning Olivin
007819 Valldal Liten betydning Olivin

Antall forekomstområder :

10

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
020795 Valldal 1 Ikke vurdert Gneis

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

16


Denne utskriften ble generert 27.11.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse