English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Hustadvika kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004598 Langnes Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004599 Visnes Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

2

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007826 Langnes Internasjonal betydning Karbonatmineraler
007827 Nås Internasjonal betydning Karbonatmineraler
007825 Visnes Internasjonal betydning Karbonatmineraler
007829 Brandsæter Lokal betydning Karbonatmineraler
007831 Tverrfjellet Liten betydning Karbonatmineraler
007830 Trollkyrkja Ikke vurdert Karbonatmineraler
038022 Visnes granat Not Assessed Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

7

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
012600 Naas kalksteinsbrudd Ikke vurdert Marmor og kalkstein

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

10


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse