English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Haram kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
020876 Håvik Ikke vurdert Gneis
022321 Hovset Liten betydning Gneis
022322 Storhaugen Liten betydning Gneis
034333 Samfjorden Ikke vurdert Murestein

Antall forekomstområder :

4


Antall forekomstområder totalt:

4


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse