English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Bodø kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002624 Hesthaugen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002680 Sagvann Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002674 Tverrbrennfjellet Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002673 Utvikåsen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002619 Brattfjell Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002669 Eirvikelva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002672 Fjellnes Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002623 Frostmoen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002622 Hopen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002173 Hoset Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002174 Kvannåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
032743 Misværdal Liten betydning Spesialmetaller (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE)
002668 Mjønesskardet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002671 Sandnesvatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002620 Storfjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002621 Tussvatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002670 Utviklia Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

17

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
022067 Misværdalen Nasjonal betydning Andre industrimineraler
007661 Ljøsenhammeren Nasjonal betydning Karbonatmineraler
007520 Kvanndalen Ikke vurdert Karbonatmineraler
007665 Austerheim Liten betydning Silika
007660 Bjørnlia Liten betydning Karbonatmineraler
015936 Dalbukta Liten betydning Silika
007522 Fjellnes Liten betydning Karbonatmineraler
007674 Halsodden Liten betydning Karbonatmineraler
016002 Husvatnet Liten betydning Silika
016003 Kjerketinden Liten betydning Silika
015937 Klempan Liten betydning Silika
016004 Kvalnes Liten betydning Silika
007521 Kvanndalsvika Liten betydning Silika
016005 Kvikstadbukta Liten betydning Silika
007687 Larsos Liten betydning Karbonatmineraler
015042 Misvær Liten betydning Olivin
007510 Naurstad Liten betydning Silika
016006 Sneliskolten Liten betydning Silika
016007 Steinbekk Liten betydning Silika
007506 Vatnet Liten betydning Silika
007507 Gardsvatnet Ikke vurdert Silika
007509 Holand Ikke vurdert Karbonatmineraler
007508 Hopen Ikke vurdert Karbonatmineraler
007314 Innervatnet Ikke vurdert Karbonatmineraler
007666 Kistelva Ikke vurdert Silika
007360 Kjerringøy Ikke vurdert Berylliummineraler
007318 Kroksvika Ikke vurdert Feltspat
007315 Kåsmolia Ikke vurdert Karbonatmineraler
036418 Ljøsenhammeren dol.prospekt Not Assessed Karbonatmineraler
007504 Rønvikfjellet Ikke vurdert Glimmermineraler
015041 Stolpelia Ikke vurdert Olivin
007505 Vestvatnet Ikke vurdert Karbonatmineraler
007343 Vågsneset Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

33

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009253 Ljøsenhammeren Ikke vurdert Marmor og kalkstein
009270 Ljøsenhammeren sør Regional betydning Marmor og kalkstein
010410 Festvåg Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
020984 Kvikstadheia Ikke vurdert Gneis
009203 Seivåg Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009249 Storvika Ikke vurdert Marmor og kalkstein
023340 Amtmandsgården Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
023355 Andersvika Liten betydning Marmor og kalkstein
023361 Breivika Liten betydning Skifer og hellestein
009152 Brekke Liten betydning Skifer og hellestein
012522 Bufjell Liten betydning Marmor og kalkstein
023354 Drusås Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009202 Hammarvika Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
023353 Høgset Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
023367 Kalvbunes Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
023352 Klette Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
012530 Kvanndalen vest Liten betydning Marmor og kalkstein
012523 Kvanndalen øst Liten betydning Marmor og kalkstein
020561 Ljøsenhammer vest Liten betydning Marmor og kalkstein
012546 Ljøsenhammeren nord Liten betydning Marmor og kalkstein
014860 Nedre kalkinn Liten betydning Marmor og kalkstein
009210 Oppegård Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
023365 Tårnvika Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009201 Volden Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
023339 Hesjelva Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009212 Skardhamran Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009204 Skivika Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009209 Stolpelia Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

28


Antall forekomstområder totalt:

78


Denne utskriften ble generert 25.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse