English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Narvik kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002444 Bruvann Internasjonal betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002451 Arnes Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002719 Grøntuva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002404 Hammarfjell midtre Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002405 Hammarfjell vestre Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002403 Hammarfjell østre Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002831 Kaldådalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002566 Melkedalen Regional betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002448 Rånbogen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002363 Ankenesfjell Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002452 Arnes Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002453 Arnes Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002454 Arnes Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002450 Arneshesten Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002159 Aspeneset Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002527 Atterbakken Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002338 Baikagoppi Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002483 Bjørkåsen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002345 Bjørnfjellet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002461 Botneidet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002463 Botneidet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002462 Botneidet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002349 Branten Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002372 Cunojavri Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002355 Daskorieppe Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002353 Dossaganvaggi Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002464 Durmålsfjellet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002458 Eiterdalen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002459 Eiterelvdalen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002362 Fagernesfjellet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002558 Forneset Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002580 Funta Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002337 Gamberget Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002457 Gamnesholmen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002456 Gamnesholmen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002379 Gautelis Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002561 Gulliklikollen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002560 Gullikvatn Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002603 Haugfjell Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002525 Henrikshaugen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002396 Herjangen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002397 Herjangen sv Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002352 Hundalen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002495 Håfjellmarka Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002364 Håkvikdalen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002562 Ivarjorda Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002432 Jernhammeren Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002564 Jernlia Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002346 Jovikskaret Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002381 Juovvascorru Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002350 Katteratdalen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002347 Katteratfjell Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002348 Katteratvann Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002383 Kjørrisvatn Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002446 Kringlevatn Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002559 Kuberget Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002171 Langvatnet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002369 Lian Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002216 Lian Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002486 Lomtjønna Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002520 Malmåsen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002387 Matlilemmen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002565 Nerdal Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002466 Njallavarto Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002538 Olalemmen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002401 Raudfjellet Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002373 Rosokkatoppen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002449 Råntindaksla Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002359 Sildvikskardet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002358 Sildvikskardet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002357 Sildvikskardet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002455 Simlefjellet Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002431 Sinklia Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002567 Sjurvatnet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002473 Sjåfjell Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002586 Skjellesvik Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002524 Slåtthaugen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002402 Storvatnet Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002400 Sukkertoppen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002153 Sørdal Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002398 Tortenneset Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002510 Tømmerfjellet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002584 Tømmeråstind Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002556 Vallebukta Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002519 Vargfjord Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002374 Vavaratjåkka Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002360 Ytre sildvikskardet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002489 Ballsnes Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002501 Barakkehaugen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002554 Barøya Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002573 Baugefjell Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002574 Baugevatn Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002361 Beisfjordkvanta Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
024958 Bjørkåsen (fe) Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002480 Brattåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002575 Bugtedalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002509 Djupvika Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002395 Elvegården Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002585 Festbergvika Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002503 Fjellgleberget Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
039472 Flatberget Not Assessed Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002394 Flatfjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002341 Gjeitvatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002368 Grindfjordfjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002477 Haugen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002342 Haugfjellvatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002493 Heia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002393 Herjangsmarka Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002555 Hestnesodden Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002492 Hestvikåsen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002569 Hjertevatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002502 Jernhaugen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002378 Kalikhaugen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002496 Kalvåsdalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002539 Kalvåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002517 Kjeldelva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002516 Kjeldelva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002514 Kjeldåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002380 Kjørrisfjell Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002149 Klemsteinsberget Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002384 Kobbelva Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002557 Langvågen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002388 Lappheimen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
039487 Leigasvatnet Not Assessed Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002370 Lian Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002521 Malmåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002572 Mellomfjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002488 Mellomåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
039484 Merkesforbakkan Not Assessed Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002531 Musken Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002392 Nordskogen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002391 Nordskogen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002390 Nordskogen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002526 Olaelva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
024964 Pundsvik Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002864 Ramnflåget Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002351 Rombaksbotn Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002385 Rundtuva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002581 Russvika Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002582 Russvika Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002570 Røvassdalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002571 Røvatn Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002443 Saltvika Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002579 Segeltinden Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002506 Skårnesdalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002865 Slåttstranda Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002344 Spionkop Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002724 Statens kobberskjerp Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002583 Storelv Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002389 Storfjellaksla Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002523 Storhaugen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002522 Storhaugen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002563 Storneset Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002386 Storriten Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002343 Søsterbekk Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
024975 Toppan Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002135 Toppåsen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002540 Tuva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002371 Tverrdalsfjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002339 Varden Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002129 Vassåsen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
036410 Rånamassivet Not Assessed Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)

Antall forekomstområder :

162

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007612 Hekkelstrand Internasjonal betydning Karbonatmineraler
007578 Kjøpsvik Nasjonal betydning Karbonatmineraler
007682 Djupåsen Regional betydning Karbonatmineraler
007593 Eiterelvdalen Nasjonal betydning Silika
007583 Kjøpsvik Ikke vurdert Silika
007615 Alfanvatnet Ikke vurdert Karbonatmineraler
007667 Lillevatnet Ikke vurdert Silika
007588 Tverrfjellet Ikke vurdert Olivin
007616 Arneshesten Liten betydning Glimmermineraler
015973 Beisfjorden Liten betydning Silika
007589 Blåfjellet Liten betydning Glimmermineraler
007604 Børsvatnet Liten betydning Glimmermineraler
007607 Djupvikneset Liten betydning Silika
007339 Harenesa Liten betydning Glimmermineraler
007710 Hesjetuva Liten betydning Talk
017104 Jouvvacorrú Liten betydning Silika
007340 Kaldådalen Liten betydning Glimmermineraler
007611 Kalvåsen Liten betydning Silika
007579 Kjøpsvik Ikke vurdert Karbonatmineraler
015974 Kvitbergvika Liten betydning Silika
007613 Langvatnet Liten betydning Silika
015977 Rombaken nord Liten betydning Silika
015978 Rombaken sør Liten betydning Silika
015979 Rombaken øst Liten betydning Silika
007617 Råna Liten betydning Glimmermineraler
007618 Rånbogelva Liten betydning Glimmermineraler
014837 Sepmolvarre Liten betydning Olivin
007606 Skorstein Liten betydning Silika
007558 Stokkedalsfjellet Liten betydning Glimmermineraler
015980 Storvatnet Liten betydning Silika
007324 Øyjorda Liten betydning Andre industrimineraler
015059 Arnesfjellet Ikke vurdert Olivin
015047 Baugevatnet Ikke vurdert Olivin
015060 Bruvannet Ikke vurdert Olivin
036409 Djupåsen prospekt Not Assessed Karbonatmineraler
015066 Eilertinden Ikke vurdert Olivin
014973 Filtind Ikke vurdert Olivin
007709 Filtindskaret Ikke vurdert Grafitt
007326 Geisvik Ikke vurdert Andre industrimineraler
007626 Herjangen Ikke vurdert Karbonatmineraler
007584 Hundholmen Ikke vurdert Silika
007603 Kjeldebotn Ikke vurdert Karbonatmineraler
012403 Kvitbergan Ikke vurdert Karbonatmineraler
007325 Nes Ikke vurdert Karbonatmineraler
015070 Raudfjellet Ikke vurdert Olivin
015007 Rosokkatoppen Ikke vurdert Olivin
007587 Røvatnet Ikke vurdert Magnesiummineraler
015057 Råna Ikke vurdert Olivin
007619 Rånkeipen Ikke vurdert Glimmermineraler
014838 Råntindaksla Ikke vurdert Olivin
007620 Råntindvatnet Ikke vurdert Olivin
007590 Simlefjellet Ikke vurdert Glimmermineraler
012415 Sinklia Ikke vurdert Karbonatmineraler
007591 Skjelelva Ikke vurdert Olivin
007592 Slåttbakkelva Ikke vurdert Olivin
007586 Stefjorden Ikke vurdert Feltspat
015058 Svartberget Ikke vurdert Olivin
015008 Trehakfjellet Ikke vurdert Olivin

Antall forekomstområder :

58

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009258 Hekkelstrand Ikke vurdert Marmor og kalkstein
012513 Bødalen Ikke vurdert Skifer og hellestein
023622 Djupvikneset Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
009268 Hundholmen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023619 Høgåsen Ikke vurdert Marmor og kalkstein
012512 Kjeldebotn Ikke vurdert Marmor og kalkstein
023621 Ospeneset Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023606 Vassbotn Ikke vurdert Marmor og kalkstein
023615 Åsbakk Ikke vurdert Skifer og hellestein
023582 Baugevatn øst Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009145 Beisfjorden Liten betydning Skifer og hellestein
023369 Brennhaugen Liten betydning Gneis
023813 Djupvik Liten betydning Gneis
023623 Filtind Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009144 Forneset Liten betydning Skifer og hellestein
023624 Håkonset Liten betydning Gneis
020535 Jernvatn Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009234 Kjerringneset nord Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
023368 Kjerringneset sør Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
023371 Klubbvik Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
023830 Raudvassdalen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
020531 Sildvikskaret Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009233 Skogvatnet Liten betydning Skifer og hellestein
023616 Småtuva Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009164 Hesjetuva Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
023614 Løhammeren Ikke vurdert Marmor og kalkstein
009240 Sildvika Ikke vurdert Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

27


Antall forekomstområder totalt:

247


Denne utskriften ble generert 18.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse