English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Sømna kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002127 Seljemark Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

1

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
022888 Kattuglehaugen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023377 Arnes Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
016533 Bufjellet Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
023373 Høgflåget Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
023374 Mjønes Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
016534 Sømnesåsen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
034156 Slyngjemyra Ikke vurdert Murestein

Antall forekomstområder :

7


Antall forekomstområder totalt:

8


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse