English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Brønnøy kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002191 Målvika Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002276 Flatvatnet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002918 Kalklavdalen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002925 Kalklavdalslia Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002924 Kalklavdalsvatn Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002192 Kalklavtind Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002926 Kjelviktindaksla Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002937 Kråa Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002914 Kvitdalstind Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002273 Lande Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002927 Landgrunnvatn Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002915 Langfonna Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002204 Langvatnet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002196 Raudbergan Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002197 Raudbergan Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002935 Sausvatn Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002921 Storspalten Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002939 Sørlielva Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002923 Bekkespalten Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002203 Forneshatten Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002938 Granvika Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002919 Kraterflåget Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002920 Steinsprangflåget Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002922 Storspaltflåget Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002941 Vandalsvik Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

25

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007302 Akselberg Internasjonal betydning Karbonatmineraler
007342 Aspåsen Lokal betydning Karbonatmineraler
007383 Nevernes Ikke vurdert Olivin
007384 Rugåsnesodden Ikke vurdert Karbonatmineraler
007699 Brattås Liten betydning Andre industrimineraler
007379 Hundkjerka Lokal betydning Karbonatmineraler
014848 Sausvatnet Liten betydning Talk
015939 Sausvatnet vest Liten betydning Silika
007320 Storbørja Liten betydning Karbonatmineraler
015940 Svarthopen Liten betydning Silika
015941 Tosbotn Liten betydning Silika
007380 Trovika Liten betydning Karbonatmineraler
014979 Bolvær Ikke vurdert Olivin
007330 Brønnøysund Ikke vurdert Karbonatmineraler
007329 Esjeøya Ikke vurdert Karbonatmineraler
007344 Rugåsen Ikke vurdert Karbonatmineraler
014980 Sausvatn Ikke vurdert Olivin

Antall forekomstområder :

17

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
023381 Rugåsnes Ikke vurdert Marmor og kalkstein
009262 Velfjord Ikke vurdert Marmor og kalkstein
023383 Foråsbotnet Liten betydning Marmor og kalkstein
023379 Hundkjerka Liten betydning Marmor og kalkstein
009238 Langfjordøra Liten betydning Skifer og hellestein
023382 Skomvika Liten betydning Annen naturstein
016536 Stor-esjeøya Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
023378 Tilrem Liten betydning Kvernstein
023380 Trovika Liten betydning Marmor og kalkstein
016535 Trælneshatten Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
023385 Aunet Ikke vurdert Marmor og kalkstein
023386 Djupaunet Ikke vurdert Marmor og kalkstein
009167 Eide Ikke vurdert Kvernstein
023384 Rugåshylla Ikke vurdert Marmor og kalkstein
009168 Skille Ikke vurdert Kvernstein
009169 Skomo Ikke vurdert Kvernstein
009166 Skåren Ikke vurdert Kvernstein
009267 Storbørja Ikke vurdert Marmor og kalkstein

Antall forekomstområder :

18


Antall forekomstområder totalt:

60


Denne utskriften ble generert 15.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse