English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
016022 Vega Liten betydning Silika
007335 Kilvær Ikke vurdert Karbonatmineraler
007334 Viksåsen Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

3

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
023387 Bremsteinen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

4


Denne utskriften ble generert 07.12.2022
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse