English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Vevelstad kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002199 Forvika Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002201 Vottvika Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002131 Johanvatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002200 Langkilen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002942 Ole henriksendalen Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002132 Ytrekila Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)

Antall forekomstområder :

6

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007696 Vevelstad Liten betydning Andre industrimineraler
015052 Fjordholmane Ikke vurdert Olivin
007697 Kilvågen Ikke vurdert Andre industrimineraler
015053 Raubergsholten Ikke vurdert Olivin
007698 Staulan Ikke vurdert Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

5

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009259 Høyholm Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
012525 Djupdalen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009175 Anndalen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
016537 Esøya Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009181 Rasmusvågen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
012526 Rossmålsvika Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
016538 Vomma Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
012527 Vågsodden Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

8


Antall forekomstområder totalt:

19


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse