English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Herøy kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007309 nord herøy Ikke vurdert Karbonatmineraler
007310 Engan Ikke vurdert Karbonatmineraler
007307 Sør herøy Ikke vurdert Karbonatmineraler
007308 Tenna Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

4

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

4


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse