English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Leirfjord kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002818 Enga Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002340 Ladingen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002823 Leirfjord Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002817 Mastermoen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

4

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007657 Kviting Ikke vurdert Karbonatmineraler
007322 Bardal Liten betydning Andre industrimineraler
015966 Forslandsvatnet Liten betydning Silika
007414 Hellesvik Liten betydning Karbonatmineraler
007413 Hellesvikelva Liten betydning Karbonatmineraler
007394 Kvalneset Liten betydning Karbonatmineraler
007658 Langforsen Liten betydning Karbonatmineraler
007656 Leland Liten betydning Karbonatmineraler
007416 Skardet Liten betydning Karbonatmineraler
007420 Tjærstad Liten betydning Karbonatmineraler
007417 Velsvåg Liten betydning Karbonatmineraler
007431 Bardal Ikke vurdert Karbonatmineraler
007695 Fagervika Ikke vurdert Andre industrimineraler
007395 Leirvik Ikke vurdert Karbonatmineraler
007415 Nyland Ikke vurdert Karbonatmineraler
007396 Åkvik Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

16

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
023410 Haugjord Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
023409 Lille fagervika Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

22


Denne utskriften ble generert 17.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse