English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Vefsn kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002205 Husvika Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002834 Almåsen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002946 Brennåsen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002165 Buktelv Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002375 Båtstrand Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002903 Dolstadåsen i Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002836 Dolstadåsen ii Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002837 Dolstadåsen iii Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002904 Dolstadåsen iv Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002846 Eiterådalen i Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002847 Eiterådalen ii Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002902 Eiterådalen iii Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002813 Finnkotmyra Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002808 Flotmo Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002806 Fuglestrand Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002835 Granåsen - nepilen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002151 Gåstjønna Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002842 Herringbotn Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002814 Kammen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002809 Rallkattmalmen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002843 Ravnåsen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002881 Rossmannshaugen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002807 Seljeli Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002810 Skravlåga Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002811 Stormo Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002893 Straum Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002178 Svartflåget Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002214 Sørdalen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002812 Tjønnmyra Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002134 Toven Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002839 Forshaugen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002167 Kvitfjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002879 Norddalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002213 Skavnesfjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002840 Tørresfjellet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

35

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
012373 Granåsen Nasjonal betydning Karbonatmineraler
007428 Seljeli Internasjonal betydning Karbonatmineraler
007331 Langmoen Lokal betydning Karbonatmineraler
007429 Åkermoen Lokal betydning Karbonatmineraler
007403 Brekkelva Liten betydning Silika
007423 Brennvollenget Liten betydning Silika
007397 Drevdalen Liten betydning Karbonatmineraler
007427 Elsfjord Liten betydning Karbonatmineraler
007401 Fjellengåsen Liten betydning Karbonatmineraler
007402 Fustvatnet Liten betydning Silika
016021 Hattholten Liten betydning Silika
007659 Hellfjellbygda Liten betydning Karbonatmineraler
007323 Korgfjellet Liten betydning Silika
007426 Langneset Liten betydning Karbonatmineraler
007424 Luktvatnet Liten betydning Silika
007680 Remma Liten betydning Karbonatmineraler
007689 Svarttjønnfjell Liten betydning Andre industrimineraler
007690 Søfting Liten betydning Andre industrimineraler
007422 Toven Liten betydning Grafitt
007691 Toven Liten betydning Andre industrimineraler
015049 Bjørnålia Ikke vurdert Olivin
007672 Dolstadåsen Ikke vurdert Karbonatmineraler
007430 Fyglestrand Ikke vurdert Karbonatmineraler
007400 Halsøy Ikke vurdert Karbonatmineraler
007693 Midtre toven Ikke vurdert Andre industrimineraler
007398 Stuvlandsåsen Ikke vurdert Karbonatmineraler
007692 Søndre toven Ikke vurdert Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

27

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009184 Bjørnålia Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
023421 Dalhaugen Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
023426 Drevja Ikke vurdert Marmor og kalkstein
023419 Nerfjelldalshaugen Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
023418 Seljeli 2 Ikke vurdert Marmor og kalkstein
009185 Bjørnåga Liten betydning Skifer og hellestein
009187 Drevja Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
023412 Esjedalen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009189 Kjerringhalsfjellet 1 Liten betydning Skifer og hellestein
023414 Kvassteinsvika Liten betydning Kvernstein
023422 Litjågadalen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
023425 Markabygda Liten betydning Marmor og kalkstein
023413 Seljeli 1 Liten betydning Kvernstein
023411 Svarttjørnli Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
023423 Urdsdalsbukta Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
023417 Vikdalen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
023424 Øvs(t)forsen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009183 Aspnes Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009242 Drevjadalen Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
023416 Elsfjord Ikke vurdert Marmor og kalkstein
034339 Kjærstad Ikke vurdert Murestein
009182 Ømmervassbukta Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

22


Antall forekomstområder totalt:

84


Denne utskriften ble generert 15.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse