English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Grane kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002850 Eiterholtene Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002849 Fellingfors Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002841 Jamtfjellet Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002945 Laksfors Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002944 Stavassdalskroken Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002848 Svenningdal Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002217 Øvre hjortskardmoen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002948 Appfjellnasen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002947 Jamtfjelldalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002851 Langskarnesen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002133 Litlevatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002218 Rapen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002138 Skjerphaugen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002949 Snelitjørnhaugen Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002130 Stavassdalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

15

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
015955 Trofors Liten betydning Silika
014983 Rørskardet Ikke vurdert Olivin

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
020906 Ørnodden Ikke vurdert Gneis
020885 Majavatn Ikke vurdert Gneis
023428 Storvegskaret Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
034340 Grane Ikke vurdert Murestein

Antall forekomstområder :

4


Antall forekomstområder totalt:

21


Denne utskriften ble generert 15.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse