English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Hattfjelldal kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002868 Raudvatnet Regional betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002830 Hatten Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002894 Kilvassaksla Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002885 Krutfjellet Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002828 Kruttvassrøddiken Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002891 Krutvassrøddiken cr Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002862 Kvalpskardtjønn Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002433 Middagstuva Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002832 Mikkeljord Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002143 Stormlia Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002943 Søndre kvalpskardaksla Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002491 Sørtjørna Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002513 Brunreinvatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002867 Famvatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002264 Guttjørnhaugen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002128 Jengelvatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002827 Jofjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002890 Krystallhaugen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002770 Kvalpskardet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002863 Kvalpskardlia Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002793 Laupskardelva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002887 Litlappfjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002776 Møllerbekklia Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002896 Pantdalslia Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002768 Sandskardfjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002780 Sommarfjellia Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002950 Sommarfjelltoppen Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
002792 Susendalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002870 Svarthammaren Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002892 Tverrelva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002895 Unkerelva Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002869 Vågvatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002888 Ørfjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002632 Øvre elsvatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

34

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007708 Ivarrud Lokal betydning Karbonatmineraler
007388 Surmyra Ikke vurdert Karbonatmineraler
007407 Famnvatnet Liten betydning Grafitt
015956 Gardstjern Liten betydning Silika
015958 Geittindskard-dalen Liten betydning Silika
014994 Gryttinden Liten betydning Olivin
007408 Krutvatnet Liten betydning Grafitt
015959 Lomtjørnholtan Liten betydning Silika
015960 Nerli Liten betydning Silika
007303 Sætren Liten betydning Karbonatmineraler
015962 Vesterbukta Liten betydning Silika
014999 Bjørklund Ikke vurdert Olivin
014995 Brunreinvatnet Ikke vurdert Olivin
015000 Fisklausskardet Ikke vurdert Olivin
007387 Gaulfjellet Ikke vurdert Karbonatmineraler
007385 Gryteselva Ikke vurdert Karbonatmineraler
014990 Hatten Ikke vurdert Olivin
014992 Krutvassrøddiken Ikke vurdert Olivin
007386 Krystallhaugen Ikke vurdert Silika
014996 Raudvatnet Ikke vurdert Olivin
014998 Rotfjellet Ikke vurdert Olivin
007406 Røddiken Ikke vurdert Silika
015001 Saksinfjellet Ikke vurdert Olivin
014993 Steinkjerka Ikke vurdert Olivin
014997 Svarthammaren Ikke vurdert Olivin
014991 Tuva Ikke vurdert Olivin
015147 Ørjevatnet Ikke vurdert Talk

Antall forekomstområder :

27

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009147 Fossheim Ikke vurdert Skifer og hellestein
009146 Solvang 1 Ikke vurdert Skifer og hellestein
009148 Bergum Liten betydning Skifer og hellestein
023437 Djupdalen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009261 Gaulfjell Liten betydning Marmor og kalkstein
023432 Gryttinden Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
023436 Heinberget Liten betydning Brynestein
009251 Ivarsli Liten betydning Skifer og hellestein
009252 Klokkli Liten betydning Skifer og hellestein
009250 Kroken Liten betydning Skifer og hellestein
023435 Krutå Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
023433 Krutådalen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009174 Middagsfjellet Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
023438 Middagsfjellet Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
013073 Oksvollen Liten betydning Skifer og hellestein
023429 Rauberget Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
023430 Raudklumpen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009170 Skrivesteinsbekken Liten betydning Skifer og hellestein
009149 Skundberg Liten betydning Skifer og hellestein
023434 Sørdalen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009173 Vågvasselv Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
016589 Æsjehompen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
012438 Ørjedalen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

23


Antall forekomstområder totalt:

84


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse