English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Dønna kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002382 Dønna Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002821 Hestholmen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002820 Risøya Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002822 Åkvika Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

4

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007313 Dønnes Liten betydning Karbonatmineraler
007412 Kobberdal Liten betydning Karbonatmineraler
007419 Løkta Liten betydning Karbonatmineraler
007409 Skagafjorden Liten betydning Karbonatmineraler
007312 Glein Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

5

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009162 Stamnes Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023440 Horn Liten betydning Gneis

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

11


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse