English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002912 Forsland Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002819 Tomma Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

2

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007421 Tomma Liten betydning Karbonatmineraler
015982 Tomma Liten betydning Silika
007418 Hugla Ikke vurdert Karbonatmineraler
007694 Nordvikfjellet Ikke vurdert Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

4

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
023441 Esjebergan Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009151 Juvika Liten betydning Skifer og hellestein
023442 Storkleppen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

9


Denne utskriften ble generert 07.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse