English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Lurøy kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002711 Esjeholmene Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002712 Esjeholmene Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002713 Kalvholmen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002714 Teistholmen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

4

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007442 Aldra Ikke vurdert Karbonatmineraler
016127 Bjørnhaugen Liten betydning Feltspat
015024 Bukkøya Ikke vurdert Olivin
007381 Hestmona Ikke vurdert Feltspat
015020 Kalvholmen Ikke vurdert Olivin
007337 Kvinabukta Ikke vurdert Feltspat
007336 Kvinaneset Ikke vurdert Feltspat
007443 Liatinden Ikke vurdert Karbonatmineraler
007686 Litlesjeholmen n Ikke vurdert Talk
015031 Æsjeholmen 1 Ikke vurdert Olivin
015030 Æsjeholmen 2 Ikke vurdert Olivin
015097 Æsjeholmen 3 Ikke vurdert Olivin

Antall forekomstområder :

12

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

16


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse