English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Meløy kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002693 Holandsfjordbotn i Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002694 Holandsfjordbotn ii Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002695 Rendalsvik Liten betydning Energimetaller (U,Th)
002692 Glomen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002691 Lysvatnet Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)

Antall forekomstområder :

5

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007465 Rendalsvik Nasjonal betydning Grafitt
015967 Bekknes Liten betydning Silika
015968 Bjærangsfjorden Liten betydning Silika
007468 Fonndalen Liten betydning Olivin
016131 Grønøya midtre Liten betydning Glimmermineraler
007475 Grønøya østre Liten betydning Feltspat
007474 Hestøya Liten betydning Olivin
015969 Kobbskjæret Liten betydning Silika
015970 Korsvik Liten betydning Silika
016130 Meløysteinen Liten betydning Glimmermineraler
015971 Namnlausvatnet Liten betydning Silika
007467 Rendalsvik glimmergruve Liten betydning Glimmermineraler
007471 Saurlia Liten betydning Olivin
015972 Støttvær Liten betydning Silika
016128 Ågskardet Liten betydning Andre industrimineraler
007480 Fykanfjellet Ikke vurdert Edelsteinmineraler
015005 Grønøy Ikke vurdert Olivin
007470 Halsabukta Ikke vurdert Talk
007684 Hjartfjellet Ikke vurdert Feltspat
015004 Holmvatn Ikke vurdert Olivin
015003 Kobbetuva Ikke vurdert Olivin
007476 Løknes Ikke vurdert Magnesiummineraler
007463 Mefjell Ikke vurdert Feltspat
007478 Nordfjord Ikke vurdert Talk
007469 Skålsvikvatnet Ikke vurdert Karbonatmineraler
007473 Vågsbotn Ikke vurdert Olivin
015006 Ørnes Ikke vurdert Olivin

Antall forekomstområder :

27

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
020964 Kvarset Ikke vurdert Gneis
020528 Fykan Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

34


Denne utskriften ble generert 14.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse