English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Sørfold kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002617 Harelifjell Liten betydning Energimetaller (U,Th)
002618 Harelifjellet Liten betydning Energimetaller (U,Th)
002610 Håkjerringnes Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002611 Grenserøys Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002898 Gråfjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002615 Kalvik Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002859 Mørsvikvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002616 Nerigården Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002613 Rago Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002861 Solskinnsbakk Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002614 Sølvskardet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002612 Sørfjordmoen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

12

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007538 Hammerfall dolomittbrudd Internasjonal betydning Karbonatmineraler
007499 Tennvatnet Lokal betydning Edelsteinmineraler
016013 Buviknakken Ikke vurdert Silika
016014 Djupvik Ikke vurdert Silika
007677 Eiterelva Ikke vurdert Karbonatmineraler
007683 Kvitblikk Liten betydning Silika
016019 Reipelva Ikke vurdert Silika
016011 Bonåsjøen Liten betydning Silika
016012 Buvika Liten betydning Silika
007537 Hammerfall Liten betydning Karbonatmineraler
016015 Hammerfall nord Liten betydning Silika
007539 Hellvik Liten betydning Silika
016016 Horndalsvatnet Liten betydning Silika
016017 Innernakken Liten betydning Silika
016018 Kjelvikvatnet Liten betydning Silika
007542 Nordfjorden Liten betydning Grafitt
016020 Troelvneset Liten betydning Silika
015044 Bakktinden Ikke vurdert Olivin
007540 Gyltvikfjellet Ikke vurdert Feltspat
007535 Reinvik Ikke vurdert Karbonatmineraler
015045 Sildhopskaret Ikke vurdert Olivin
007541 Skjærfjellklumpen Ikke vurdert Silika
007543 Solskinsbakken Ikke vurdert Andre industrimineraler
015043 Veiskivatnet Ikke vurdert Olivin

Antall forekomstområder :

24

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
014866 Buvika Ikke vurdert Marmor og kalkstein
012524 Djupvik 2 Ikke vurdert Marmor og kalkstein
022068 Kvitblikk Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
012529 Megården Ikke vurdert Marmor og kalkstein
023542 Nymoen Ikke vurdert Marmor og kalkstein
023545 Djupvika Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
014865 Djupvika 1 Liten betydning Marmor og kalkstein
023532 Hesjeberghola Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
023533 Hestvikmarka Liten betydning Kvernstein
014867 Memaurkollen Liten betydning Marmor og kalkstein
023544 Rørstad Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
023534 Seljeåsen Liten betydning Kvernstein
023535 Storheia Liten betydning Kvernstein
023548 Veiskidalen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
023547 Veiskilinsa Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009224 Hellarvik Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

16


Antall forekomstområder totalt:

52


Denne utskriften ble generert 19.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse