English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Steigen kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002609 Måløy Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002604 Knedalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002608 Saur Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

3

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007547 Alpøya Ikke vurdert Karbonatmineraler
016010 Alpøya Liten betydning Silika
007369 Brennsund Liten betydning Glimmermineraler
007549 Liland Liten betydning Karbonatmineraler
007551 Skånlandsåsen Liten betydning Karbonatmineraler
007370 Brennsundvika Ikke vurdert Silika
007365 Grønnvika Ikke vurdert Feltspat
007364 Hopen Ikke vurdert Feltspat
007554 Røtnes Ikke vurdert Karbonatmineraler
007548 Saurselva Ikke vurdert Karbonatmineraler
007550 Skotsfjord Ikke vurdert Karbonatmineraler
007553 Steigen Ikke vurdert Karbonatmineraler
007676 Svartfjell Ikke vurdert Karbonatmineraler
007675 Vallevatnet Ikke vurdert Karbonatmineraler
007546 Åkervika Ikke vurdert Silika
007552 Ålstad Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

16

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009254 Lund, steigen Ikke vurdert Gneis
023557 Brunes Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023556 Skarvskjæret Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014868 Skotsfjord Ikke vurdert Marmor og kalkstein
023554 Grådussan Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009228 Morøy Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
023555 Svartfjell Liten betydning Marmor og kalkstein
034158 Andershågen Ikke vurdert Murestein
034159 Kjølåsen Ikke vurdert Murestein
009163 Nordskot Ikke vurdert Gneis

Antall forekomstområder :

10


Antall forekomstområder totalt:

29


Denne utskriften ble generert 15.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse