English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Lødingen kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002550 Erikstad Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002546 Lakselvvika Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002547 Lakselvvika Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002544 Møysalvann Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002553 Sneisa Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002549 Svartskardet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002545 Vestpolltind Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002548 Vikpollen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

8

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
010311 Hamneshamn Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023583 Klemningen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023584 Perøya Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
010310 Annfinnslett Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023588 Farstadbruddet Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023589 Haug Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023591 Klemsøya Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023587 Måsøya Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023593 Offersøy Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
010314 Perøya Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023592 Vågehamn Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023597 Bukta Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
023595 Haukfjordhalsen Liten betydning Gneis
023600 Skjellrabben Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
023596 Sneisa Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
023598 Strand Liten betydning Gneis
023599 Åndervågen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009269 Rinøyvåg Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

18


Antall forekomstområder totalt:

26


Denne utskriften ble generert 15.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse