English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Flakstad kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002333 Andopen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002568 Fiskefjellet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002336 Kvalvik Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002334 Nusfjord Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002743 Vareid Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

5

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
023632 Napp Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023633 Nappstraumen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023648 Nesland Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023647 Nusfjord Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023646 Vareid Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023634 Vikten Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023625 Sund Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

7


Antall forekomstområder totalt:

12


Denne utskriften ble generert 15.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse