English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Vestvågøy kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002145 Napp Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002329 Smorten Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002332 Eggum Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002331 Grunnstad Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002328 Rismålshaugen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

5

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007561 Hauklandsvatnet Ikke vurdert Andre industrimineraler
007562 Hauklandsvatnet Ikke vurdert Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
023653 Mortsund Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023649 Stamsund Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023650 Tørnholmen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023656 Ure Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023652 Bjørnhalsen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
023757 Justad Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

6


Antall forekomstområder totalt:

13


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse