English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Vågan kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002304 Fugletuva Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002316 Matmoderen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002303 Oddvær Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002299 Valen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002298 Eiteråvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002300 Framnesvika Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002325 Jenndalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002323 Jomfrufjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002326 Jørndalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002309 Kalle Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002308 Kjelberget Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002146 Kjepsøy Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002321 Kudalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002305 Kvitheia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002319 Litinden Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002301 Nordre følstad Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002324 Småtindene Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002327 Sundklakk Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002318 Sunnlandsfjorden Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002302 Søndre følstad Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002317 Vatnefjord Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002307 Vatterfjord Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002766 Vatterfjordneset Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002306 Vestpollen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

24

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007564 Vikan Liten betydning Grafitt
039262 Kudalen Not Assessed Andre industrimineraler
007563 Mølndalen Ikke vurdert Olivin
037818 Nordre følstad Not Assessed Andre industrimineraler
039266 Sponvikodden Not Assessed Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

5

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
023758 Kjellbergvika Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009231 Skråva Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023759 Sundlandsfjord Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

32


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse