English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Hadsel kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002295 Fiskebølvika Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002274 Kaljord Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002286 Kongsmarka Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002278 Lonkan Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002291 Sløverfjord Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002745 Stretarneset Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002287 Sukkertoppen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002164 Brottøya Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002289 Falkfjorden Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002282 Grunnvikklubben Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002296 Morfjorden Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002283 Rennarvatnan Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002297 Rørhopvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002285 Sommerset Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002761 Tjørnelva Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

15

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007595 Morfjorden Ikke vurdert Grafitt
007597 Salater Ikke vurdert Grafitt
007596 Sommarhus Ikke vurdert Grafitt
007598 Lonkanfjord Liten betydning Grafitt
039263 Sukkertoppen Not Assessed Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

5

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
020491 Morfjord Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023760 Pollvatnet Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023788 Straumfjord (eidsfjord) Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023785 Strønstad Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023791 Ånnstad Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

5


Antall forekomstområder totalt:

25


Denne utskriften ble generert 22.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse