English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Bø kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002257 Selvåg Nasjonal betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002255 Godvik Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002258 Gustad Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002751 Hysjorda Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002259 Naustvika Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002254 Reinsdigelen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002253 Sunnan Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002256 Utskår Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002260 Åsan Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

9

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007629 Møkland Regional betydning Grafitt
007638 Haugsnes Ikke vurdert Grafitt
007637 Haugsnesdalen Ikke vurdert Grafitt
007635 Kvernfjordalen Ikke vurdert Grafitt
007633 Sommarland Ikke vurdert Grafitt
007630 Kråkberget Liten betydning Grafitt
007628 Selvåg Liten betydning Olivin
007685 Gåslandsvatnet Ikke vurdert Feltspat
037242 Kjerkhaugen Not Assessed Grafitt
035796 Møkland prospect Ikke vurdert Grafitt
007634 Rygge Ikke vurdert Grafitt
007636 Skorpen Ikke vurdert Grafitt
035790 Skredtinden nord Not Assessed Grafitt

Antall forekomstområder :

13

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
023793 Mårsund Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

23


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse