English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Øksnes kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002230 Barkestad Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002223 Bergsenga Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002229 Dungan Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002228 Finberget Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002219 Frivåg Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002222 Hjellsand Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002225 Klubbneset Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002226 Klubbskjæret Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002747 Skjerfjorden Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002220 Tilset Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002234 Tinden Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002231 Vinje Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002232 Vinjeneset Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002221 Øksnesheia Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002224 Austringen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002233 Djupeidet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002227 Sandset Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002758 Skoltneset Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002235 Sørvågmælen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

19

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
033782 Romsetfjorden Ikke vurdert Grafitt
007525 Rødhammeren Ikke vurdert Grafitt
024809 Skogsøya Ikke vurdert Grafitt
024534 Smines Ikke vurdert Grafitt
007632 Svinøya Ikke vurdert Grafitt
007707 Hjellsand Liten betydning Grafitt
007647 Steinlandsfjord Liten betydning Grafitt
037997 Alsvåg Not Assessed Grafitt
015054 Gudmundsvika Ikke vurdert Olivin
037121 Instøya Not Assessed Grafitt
007648 Kavåsen Ikke vurdert Karbonatmineraler
038728 Straumen Not Assessed Grafitt

Antall forekomstområder :

12

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

31


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse