English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Sortland kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002262 Koven Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002267 Blokken Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002154 Brokløysa Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002759 Djupvikdalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002268 Fiskfjord Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002754 Grønjorda Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002155 Gåsfjorden Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002166 Kamvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002270 Lafjellet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002176 Lahaugen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002734 Langvågen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002261 Mikkeltinden Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002741 Nedrevatnet Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002271 Oshaugelva Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002738 Rødhammeren Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002732 Sennvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002756 Slettene Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002175 Snøtindan Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002265 Spjutvika Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002263 Steiroblåheia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002733 Storvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002272 Straumfjord Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002725 Stridelvdalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002269 Svartåsen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

24

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007706 Golia Regional betydning Grafitt
007642 Græva Regional betydning Grafitt
007641 Hornvatnet Regional betydning Grafitt
007646 Koven Regional betydning Grafitt
007483 Lille hornvatn Regional betydning Grafitt
039236 Vikeid vest Nasjonal betydning Grafitt
024802 Grønjorda Ikke vurdert Grafitt
016008 Jektbogen Liten betydning Silika
007645 Jennestad Liten betydning Grafitt
007701 Lamarkvannet Regional betydning Grafitt
016009 Sortland Liten betydning Silika
007649 Vikeid central Liten betydning Grafitt
018509 Ånstadblåheia Liten betydning Silika
036529 Evassåsen Not Assessed Grafitt
007639 Hårkallen Ikke vurdert Feltspat
007640 Middagstuva Ikke vurdert Grafitt
037243 Sætherstanda Not Assessed Grafitt
007464 Urfjell Ikke vurdert Feltspat
007644 Ånstad Ikke vurdert Grafitt
024696 Jennestad grafittfelter Not Assessed Grafitt

Antall forekomstområder :

20

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009236 Osvolldalen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

45


Denne utskriften ble generert 20.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse