English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Andøy kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002185 Dverberg Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002189 Bødal Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002186 Dverberg Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002184 Hestneset Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002190 Kobbedalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002183 Ramsa Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002188 Rismålstind Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002156 Røyken Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002187 Sellevoll Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

9

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007652 Dverberg Ikke vurdert Karbonatmineraler
007319 Myre Ikke vurdert Karbonatmineraler
015929 Bleik Liten betydning Silika
007653 Kvalnes Liten betydning Silika
007382 Lovik Liten betydning Silika
015930 Nordmela Liten betydning Silika
007654 Ramså Liten betydning Andre industrimineraler
015931 Revsneset Liten betydning Silika
007466 Sandnes Ikke vurdert Silika
007651 Svinefoten Ikke vurdert Silika

Antall forekomstområder :

10

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
023794 Andenes Ikke vurdert Gneis
023807 Bleik Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023806 Dverberg (ved kirken) Ikke vurdert Marmor og kalkstein
023799 Myre Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
023808 Staveheia Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

5


Antall forekomstområder totalt:

24


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse