English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Moskenes kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007545 Moskenes Liten betydning Olivin
007527 Reinebringen Liten betydning Feltspat

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
023810 Revsvika-ånstadvika Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

3


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse