English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Moss kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006646 Gullholmen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006645 Kambo Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

2

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008865 Dramstad Ikke vurdert Berylliummineraler
008923 Feøya Ikke vurdert Berylliummineraler

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009966 Nes Liten betydning Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

5


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse